Monthly Archives: October 2019

17 pintu syaitan masuk

Di antara pintu-pintu yang Syaitan boleh masuk : Pintu kejahilan Kemarahan Manusia cinta keduniaan Banyak angan-angan Tamak haloba www.shaifuddinsafuan.com #KitaTidakAdaMasaLagi      

Catat …

Hari-hari  apa yang kita hendak catat ? Perlu catat dan kemaskini lagi-lagi berkenaan duit dan hutang piutang berkenaan duit ? apa dia ? Urusan yang melibatkan duit. Siapa yang tau… Read more »

Amalan Berhutang dan apa sebabnya ?

Ketahuilah, BERHUTANG itu diharuskan ketika kita di dalam kesusahan dan hidup yang sempit.  Dan ianya melibatkan masalah kewangan. Islam menggalakkan umatnya memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Samada berbentuk pinjaman secara… Read more »

Rasa Bagus Sangat

Kita dilarang merasakan diri ini sudah cukup baik. Rasa baik dan suci dari sebarang dosa. Amat dilarang ! Perasaan kitalah yang telah menghancurkan.  Rasa diri kita sahaja yang betul dan… Read more »

Wasi dan Tugasnya

WASI adalah seorang yang telah dilantik oleh pewasiat  untuk mentadbir serta mengurus harta pusaka peninggalannya ketika pewasiat masih hidup. Ia juga dikenali sebagai “PENTADBIR” Di antara tugas WASI/Pentadbir : Mengumpulkan… Read more »

Fahami Faraidh elak aniaya

Banyak penganiayaan jika tidak memahami ILMU FARAIDH.  Penindasaan tanpa disedari boleh berlaku. Semua bahagian yang diterima dalam agihan faraidh, ada tanggungjawab yang harus dilakukan kepada keluarga simati. Menerapkan dan mendalami… Read more »