Category: Hutang

SAMAN Kereta? Hutang juga ke ?

Kesalahan lalulintas kenderaan adalah seperti speedtrap, memotong¬† double-line, langgar lampu merah dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan ini boleh dikenakan SAMAN oleh pihak berkuasa seperti PDRM dan JPJ. Saman-saman ini adalah berbentuk caj/penalty/fi… Read more »

Amalan Berhutang dan apa sebabnya ?

Ketahuilah, BERHUTANG itu diharuskan ketika kita di dalam kesusahan dan hidup yang sempit.¬† Dan ianya melibatkan masalah kewangan. Islam menggalakkan umatnya memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Samada berbentuk pinjaman secara… Read more »