Category: Uncategorized

Waris tidak beri kerjasama

Apabila salah seorang waris faraid tidak beri kerjasama di dalam urusan pusaka, sesuatu yang sukar akan berlaku.   www.shaifuddinsafuan.com #KitaTidakAdaMasaLagi

Bagaimana Urus Harta Pusaka

Ilmu berkaitan Harta Pusaka adalah berkaitan dengan FARAID. Membincangkan ilmu pembahagian Harta Pusaka. Merupakan ilmu yang sangat penting dan paling awal diangkat. Sahabat Rasulullah cuba mendalami ilmu dan tidak ramai… Read more »

SIHAT sebelum SAKIT

Bersiaplah diri sentiasa, SIHAT sebelum SAKIT Hari ini kita rasa sihat sejahtera. Esok tidak pasti ? apa persediaan kita  ? Pengurusan risiko dan segala kemungkinan keperluan kewangan www.shaifuddinsafuan.com #KitaTidakAdaMasaLagi