Category: Tips Pusaka

Catat …

Hari-hari  apa yang kita hendak catat ? Perlu catat dan kemaskini lagi-lagi berkenaan duit dan hutang piutang berkenaan duit ? apa dia ? Urusan yang melibatkan duit. Siapa yang tau… Read more »

Rasa Bagus Sangat

Kita dilarang merasakan diri ini sudah cukup baik. Rasa baik dan suci dari sebarang dosa. Amat dilarang ! Perasaan kitalah yang telah menghancurkan.  Rasa diri kita sahaja yang betul dan… Read more »

Wasi dan Tugasnya

WASI adalah seorang yang telah dilantik oleh pewasiat  untuk mentadbir serta mengurus harta pusaka peninggalannya ketika pewasiat masih hidup. Ia juga dikenali sebagai “PENTADBIR” Di antara tugas WASI/Pentadbir : Mengumpulkan… Read more »