Category: Urusan Pusaka

Borang A JKPTG

Borang A adalah borang permohonan pusaka kecil.  Urusan pendaftaran adalah di Unit Pembahagian Pusaka/Pejabat Tanah di mana harta tak alih simati terletak. Ia dikenali juga sebagai Pejabat Pusaka Kecil (PPK), … Read more »