Wasi dan Tugasnya

WASI adalah seorang yang telah dilantik oleh pewasiat  untuk mentadbir serta mengurus harta pusaka peninggalannya ketika pewasiat masih hidup. Ia juga dikenali sebagai “PENTADBIR” Di antara tugas WASI/Pentadbir : Mengumpulkan… Read more »

Fahami Faraidh elak aniaya

Banyak penganiayaan jika tidak memahami ILMU FARAIDH.  Penindasaan tanpa disedari boleh berlaku. Semua bahagian yang diterima dalam agihan faraidh, ada tanggungjawab yang harus dilakukan kepada keluarga simati. Menerapkan dan mendalami… Read more »