SEDEKAH | INFAQ | WAQAF

Makna syara’ “sedekah” adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila merujuk keimanan mahupun keyakinan janji kepada Allah, sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian iaitu menginfakkan harta di jalan Allah. Baik pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah.

Buka chat
SALAM SEJAHTERA
Apa Boleh Saya Bantu ?

Terima Kasih